GDPR

ALLMÄNT OM DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

General Data Protection Regulation eller GDPR heter den förordning som EU-parlamentet antog 27 april 2016. Den börjar gälla för alla EUs medlemsländer 25 maj 2018. I Sverige kallas denna förordning Dataskyddsförordningen.

Syftet med förordningen är att skydda fysiska personer i behandlingen av deras personuppgifter. I Sverige kommer denna förordning att ersätta personuppgiftslagen (PUL) som idag reglerar behandlingen av personuppgifter.

Som patient hanteras dina data enligt gällande riktlinjer och fr a av Patientdatalagen

I praktiken betyder det inget för dig som patient. Som tidigare vill vi inte hantera ditt fullständiga personnummer via mail. Ny rutin för säkra meddelanden finns på hemsidan under fliken "Kontakt". Väljer du att kontakta oss via mail så medger du att dina uppgifter får finnas i en databas som ägs av Google. Vi kommer enbart att använda dina uppgifter i kommunikationen med dig.

Personuppgiftsansvarig (PUA) är Sven-Åke Eckernäs.