Aimovig® är en förebyggande behandling för patienter med migrän


Aimovig® som innehåller substansen erenumab är en förebyggande behandling för patienter med migrän. Erenumab är en antikropp som verkar genom att blockera aktiviteten hos den så kallade CGRP-molekylen som sätts i samband med migrän.

Denna medicin kan vara lämplig för dem med kronisk migrän (minst 15 huvudvärksdagar per månad i mer än 3 månader varav minst 8 dagar per månad med migrän) som inte haft effekt av minst två olika förebyggande läkemedelsbehandlingar.

Aimovig® ingår i högkostnadsskyddet fr.o.m. 1/1 2019. Dock kommer endast vissa läkare att få skriva ut Aimovig® med subvention. Läkarna på Neurologdoktorn är några av dessa.

Aimovig® är endast testat mot Placebo och hur effekten är i förhållande till Botox är inte känt ännu.