BOTOX® vid kronisk huvudvärk

Med kronisk huvudvärk menas huvudvärk mer än 15 dagar i månaden under minst 3 månader. Detta är ett omfattande medicinskt problem och våra behandlingsmöjligheter är otillräckliga. I Sverige räknar vid med att 4-5% av befolkningen lider av kronisk huvudvärk och för många innebär detta förutom ett omfattande lidande även nedsatt livskvalitet och nedsatt arbetsförmåga. De vanligaste orsakerna till kronisk huvudvärk är spänningshuvudvärk och migrän, var för sig eller i kombination. Vid båda dessa typer av huvudvärk beror kroniska besvär på att man utvecklar en överkänslighet mot muskelspänning och mot de ämnen som kroppen frisätter vid muskelspänning.

Botox är ett ämne som på kemisk väg motverkar muskelspänning och blockerar effekten av de substanser som frisätts. Detta sker genom att överföringen av nervimpulser till muskelfibrer förhindras. I mer än 10 år har Botox använts framgångsrikt vid behandling av olika sjukdomstillstånd och under de senaste åren även vid kronisk huvudvärk.

Behandlingen går till så att man sprutar små avvägda mängder av Botox direkt i de muskler där man vill minska spänningen. Vid huvudvärksbehandling är det i första hand muskler i pannan, vid tinningarna samt muskler i nacken som behandlas.

Botoxbehandling är lämplig att pröva när annan förebyggande behandling inte haft tillräcklig effekt. Behandlingseffekten brukar märkas inom en vecka och är som regel störst efter 4-6 veckor. Behandlingen brukar ha effekt cirka 3 månader och behöver sedan upprepas.

Annan förebyggande behandling och behandling vid huvudvärksattacker kan fortgå som vanligt.

Vid ett första mottagningsbesök värderas behandlingsmöjligheterna och man planerar antal injektioner och vilka muskler som skall behandlas (normalt 31 punkter). Sedan planerar man alltid minst två behandlingar till eftersom effekten kan bli bättre vid upprepad behandling. Ca 60-70% blir hjälpta av behandlingen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar