Narkolepsi av influensavaccin?

http://www.aboutnarcolepsy.org/
*Narkolepsi karaktäriseras av extrem trötthet på dagen med upprepade återhämtande sömnattacker, kataplexi (en plötslig förlust av muskelkontroll utlöst av t ex skratt), sömnparalys (förlamad men ändå vaken) och hypnagoga fenomen (obehagliga hallucinationer vid insomnande och uppvaknande). Vanligt är också störd nattsömn med frekventa uppvaknanden.

*Narkolepsi med kataplexier anser man idag orsakas av en förlust av orexin/hypokretin innehållande nervceller (ca 70.000st). Bakgrunden till det hela är antagligen en autoimmun sjukdom (d v s egna antikroppar angriper egen vävnad) kopplat till ett HLA antigen (DQB1*0602). Sedan länge har det varit känt att influensa A (H1N1) ibland orsakat neurologiska symptom som t ex narkolepsi. Det är därför inte oväntat att ett antal fall med just narkolepsi dykt upp efter senaste massvaccineringen mot svininfluensa.

*I Sverige finns idag minst 150 barn och ungdomar som insjuknat i narkolepsi sedan det nationella vaccinationsprogrammet med Pandemrix®. De flesta förefaller haft ett relativt abrupt insjuknande med uppsplittrad och störd nattsömn och en överdriven sömnighet under dagen med sömnattacker. De flesta beskriver även kataplexi och obehagliga hypnagoga fenomen och sömnparalys.

*I dag finns ingen botande behandling för narkolepsi men symptomen kan lindras med hjälp av olika mediciner. Det krävs dock en anpassning av livsstilen med regelbundna sovpauser, motion, kostgenomgång med dietist (vanligt med viktuppgång) och anpassning av skola och arbetsplats. Dessutom är behovet stort av socialt och psykologiskt stöd både för patient och nära anhöriga.

källa: Neurologi i Sverige nr 1, 2012.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar