Stor brist på neurologer i Sverige!

Det är brist på neurologer i landet visar en kartläggning som Dagens Medicin gjort. Enligt Svenska neurologföreningens rekommendationer ska det finnas fem till sex neurologer per 100 000 invånare. Det antalet nås endast av Östergötlands landsting. Sveriges snitt är 3,5 neurologer per 100 000 invånare medan Europas är 6,5. Bristen gör att återbesöken för dem med kroniska sjukdomar som parkinson skjuts upp och att det blir svårt att ta in nya patienter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar