Restless Legs Syndrome (RLS)

*SBU.s bedömning av läget.
RLS är en neurologisk sjukdom som ger obehagliga och ibland smärtsamma krypningar i benen och/eller armarna och ibland ofrivilliga rörelser. Dopaminerga medel (Parkinson medicin) används för att lindra symptomen. En expertgrupp har gått igenom tillgänglig litteratur och kommer fram till följande:

*Hos personer med måttlig till svår primär RLS (d v s beror ej på t ex diabetes-neuropati) och med periodiska ben- och armrörelser leder behandling med dopamin-antagonister på kort sikt lindrigare symptom och bättre livskvalitet. Biverkningar leder dock ibland till att behandlingen avbryts. Nyttan och riskerna med behandlingen på längre sikt är ej klarlagda.

*Man anser att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för slutsatser om läkemedlens kostnadseffektivitet.

*Jag har dock de senaste 6 månaderna haft ett flertal patienter med mer än 10-åriga besvär som blivit helt besvärsfria och som tycker att livet kommit tillbaka igen efter behandling med nyare dopamin-stimulerare. Det är en dyr behandling, men att bedöma om det är "kostnadseffektivt" eller ej kan nog bara patienten själv göra.

*Även gabapentin är godkänt i USA för RLS.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar