Parkinson på bild

Images courtesy of TRIUMF and the Pacific Parkinson’s Research Centre.
*Men hjälp av en positron-kameran (PET) kan man faktiskt titta in hjärnas kemiska inre. Jag var med i Uppsalagruppen som utvecklade mycket av tekniken med att märka olika läkemedelsmolekyler med en positron-strålande isotoper. Genom en teknik som påminner om datortomografi/CT (fast lite tvärtom) kan man räkna ut en bild av hur substanser fördelar sig i hjärnan. Genom att ta en bild per minut under en halvtimme kan man sedan med avancerad matematik räkna ut hur många nervceller eller receptorer som finns inom olika delar.

*Bilden ovan till vänster visa en normal person efter injektion av isotopmärkt L-DOPA och bilden till höger en patient med Parkinson´s sjukdom. Som man ser är upptaget av L-DOPA mycket lägre hos patienten beroende på att antalet dopamin-celler helt enkelt delvis eller helt är borta. Skulle vi ta samma bild av dopamin-receptorerna skulle vi inte se någon skillnad eller t o m lite högre hos patienterna. Detta faktum gör att terapin med L-DOPA och fr a i kombination med dopamin-receptor stimulerande medel funkar.